alın germe ve kaş kaldırma

Alın germe ve kaş kaldırma nedir?

Zamanla tüm vücut derisinde elastin ve kollejen denilen, cildin gerginliğini sağlayan yapılarda azalma oluşur. Kaslarımızdaki zayıflama buna eşlik eder. Sonuç alın bölgesi için kırışıklıklarda artış ve kaşlarda düşme olarak karşımıza çıkar. Bu değişiklikler yaklaşık kırklı yaşlardan sonra belirgin olabilmektedir. Bazı kişilerde ise yapısal olarak kaşların yerleşiminde sorun olabilmekte, çok daha genç yaşlarda yaşlı veya sinirli bir görünüm kişiyi rahatsız etmektedir. İşte alın germe ve/veya kaş kaldırma bu sorunların cerrahi olarak giderildiği işlemlerdir.

Ameliyat kişiye özeldir. Hasta ile hekimin karşılıklı görüşmesi, hastanın beklentilerinin iyi anlaşılması ameliyat sonrasındaki en iyi sonucu sağlar. Kişinin yapısal özelliklerii kas ve kemik yapısı, cildin elastisite özellikleri, sigara-alkol kullanımı gibi faktörler başarı şansını etkileyen durumlardır.

Kaş kaldırma genelde alın germenin bir parçası gibi değerlendirilebilir. Yani alın germe yapıldığında ayrı bir kaş kaldırma prosedürü gerekli olmaz. Bununla birlikte kaş kaldrıma işlemi gerekli olan daha genç hastalarda tek başına uygulanabilir. Alın germe ve/veya kaş kaldırma özellikle yüz ve/veya boyun germe , burun estetiği, göz çevresi estetiği vb. başta olmak üzere diğer estetik girişimlerle kombine edilebilir.

Alın germe ve kaş kaldırma nasıl ve ne kadar bir iz bırakır?

             Tüm cerrahi işlemler gibi yüz ve/veya boyun germede az da olsa skar bırakır. Yine plastik ve estetik cerrahinin özel kesi bölgeleri izin en aza indirilmesi için yol göstericidir.  Klasik alın germe saç içinde gizlenen ve ön saç çizgisinin yaklaşık 5 cm arkasına denk gelen bir iz bırakır.

Kaş kaldırma işlemi tek başına yapılacaksa her iki şakak bölgesinde yine saç içinde 2-3 cm lik küçük kesilerle ameliyatı tamamlamak ve izleri buralarda sınırlı tutmak mümkündür.

Alternatif  bir teknik endoskopik (kamera yardımlı) alın germedir. Saç içinde yapılan birkaç kesiden ve çeşitli germeye yardımcı aparatlar kullanılarak daha az skar ile gerçekleştirilen bir ameliyattır. Başında da söylediğimiz gibi hangi tekniğin kullanılacağına hastanın hekim ile görüşmesi ile karar verilir. Her teknik her kişiye uygun olmayabilir. Operasyon sonrası skarın minimize edilmesi için medikal tedavi ile desteklenir.

 Ameliyat sonrası süreç nasıldır?

             Ameliyat sonrasında aynı gün hafif ağrı, birkaç gün devam eden özellikle göz çevresinde morarma ve ödem (şişme) şikayetleri olabilir. Bu şikayetlerin azalması ve komplikasyonların engellenmesi için alna ve saçlı deriye özel giysiler kullanılabilir. Genelde iki haftalık dönem hastanın sosyal hayatına dönüşü için yeterlidir.